ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ( ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΗ (6) ΜΗΝΕΣ.

ΔΕ  Ειδικότητα Οδηγού

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Άδεια οδήγησης Λεωφορείου Δ΄ κατηγορίας.
 2. Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου η απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία Οδηγού.
 3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της αδείας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

Προσοχή:

1) Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το είδος και τη σχέση της προσφερόμενης υπηρεσίας.

2) Το προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, είναι Μερικής απασχόλησης.

3) Το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται στη σύμβαση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΥ

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου η απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Την αίτηση θα συνοδεύουν απαραίτητα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση υποψηφιότητας υπόδειγμα το οποίο θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Έβρου ο Άγιος Βασίλειος autism evros
 2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη ή με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερομένου
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.) / Ταυτότητα Ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς) / Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)
 4. Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών
 5. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα :- ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.- ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε- ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 7. Βιογραφικό σημείωμα.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Για πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου, Μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας έξη ( 6 ) μηνών, για κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ημέρας για Ενήλικες με Διαταραχές Αυτιστικού Τύπου ο Άγιος Βασίλειος στο Δωρικό Αλεξανδρούπολης.»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ):

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ):

Ε-ΜΑΙL:

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στον κατάλογο προσωπικού για τη θέση ………………

…………………………………………………………………. του Φορέα σας.

Με την παρούσα υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου
 3. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα
 5. Βεβαίωση Εμπειρίας

 

Η Ισχύς της προκήρυξης ξεκινά απο σήμερα 03/08/2020 και λήγει 14/08/2020

Οι αιτήσεις καθως και τα λοιπά δικαιλογητικά θα αποστέλλονται είτε ταχυδρομικώς στη Θυρίδα του Συλλόγου 620 Δωρικό Αλεξανδρούπολης είτε ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η Πρόεδρος

Ευαγγελία Μαυρίδου Τεπελή

 

Η Γραμματέας

Καζάκη Ελένη

 

Χορηγοί - Συνεργάτες

Λογιστικό Γραφείο Γουμενίδης Παναγιώτης

Επικοινωνία

Μπορείτε να μας βρείτε καθημερινά 8:00 - 16:00 
Τηλ. 6933297860 
Τηλ. 2551080474
Φαξ: 2551080474 και 2551025757
Τ. Θ. 620 Δωρικό Αλεξ/πολης

karakousisdimos

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2012 All Rights Reserved

new logo