Αναλυτική περιγραφή πρόσκλησης

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΦΙΛΩΝ

ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΈΒΡΟΥ

'' Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ''

 

            

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

 

Σύντομη περιγραφή φορέα

Α.Ο αστικός μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία « Σύλλογος γονέων - φίλων αυτιστικών ατόμων Ν. Έβρου Ο Αγιος Βασίλειος»,ιδρύθηκε το 2004, είναι ΝΠΙΔ και στόχο έχει την λειτουργία Κέντρου ημέρας ενηλίκων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος διασφαλίζοντας με κάθε μέσο την ποιότητα παροχής υπηρεσιών αυτών των ατόμων.  Διοικείται από πενταμελές ΔΣ και χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους, δωρεές, εκδηλώσεις και προσφορές.

 

 

 

Σύντομη περιγραφή του Κέντρου ημέρας ενηλίκων με διαταραχές αυτιστικού τύπου

Β. Ο Σύλλογος θα λειτουργήσει το κέντρο για τους ενήλικες με αυτισμό τους οποίους αδυνατούν να φροντίσουν οι οικογένειές τους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του , το κέντρο λειτουργεί σε ιδιόκτητο κτίριο 295 τμ το οποίο έχει στην κατοχή του ο σύλλογος στην περιοχή Δωρικό του Δήμου Αλεξ/πολης.. Οι ώρες λειτουργίας του ανέρχονται σε 8 ημερησίως. Το προσωπικό αποτελείται από 16 άτομα σύνολο ( Ψυχίατρο επιστημονικά υπεύθυνο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, παιδαγωγό, γυμναστή, γεωπόνο, μουσικό, Φροντιστή-συνοδό, νοσηλευτή, λογιστή, γραμματέα, οδηγό, γενικών καθηκόντων, καθαρίστρια). Διοικείται από το Δ.Σ. του συλλόγου και είναι δομή του υπουργείου υγείας και πρόνοιας.

 

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Ειδικότητα Ψυχολόγου με συμβαση ορισμενου χρονου 24 μήνες

Ο ψυχολόγος θα αναφέρεται στον επιστημονικά υπεύθυνο του κέντρου Ψυχίατρο . Θα παρέχει επιστημονική - ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των ατόμων. Θα φροντίζει να δίνεται ουσιαστική φροντίδα και ψυχαγωγία στα άτομα με αυτισμό  και θα ενημερώνει τον επιστημονικά υπεύθυνο για την πρόοδό τους και τυχόν ελλείψεις. Θα παρέχει Διαγνωστική και κλινική εργασία (συμβουλευτική, διασυνδετική), ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες ψυχοθεραπευτικού χαρακτήρα, δραστηριότητες προαγωγής της ψυχικής υγείας στην κοινότητα.

 

2.Ειδικότητα  Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εργασιας οριςμενου χρονου

Ο Κοινωνικός Λειτουργός θα αναφέρεται στον επιστημονικά υπεύθυνο του κέντρου Ψυχίατρο και θα οργανώνει την συνεργασία κέντρου-Οικογένειας, τις επικοινωνιακές ενέργειες του κέντρου, την συνεργασία με τις  Δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες και τους πολιτιστικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την προώθηση των στόχων του Κέντρου. Συμμετοχή στην κατάρτιση ενός εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης για τον κάθε ασθενή (εκτίμηση, σχεδιασμός παρέμβασης, υλοποίηση παρέμβασης, αξιολόγηση)

 

3. Ειδικότητα  Εργοθεραπευτή με  σύμβαση εργασίας ορισμενου  χρονου

Ο Εργοθεραπευτής θα αναφέρεται στον επιστημονικά υπεύθυνο του κέντρου Ψυχίατρο και θα οργανώνει την συνεργασία κέντρου-Οικογένειας, τις επικοινωνιακές και τις εργασιακές ενέργειες των ατόμων του κέντρου με σκοπό τη βελτίωση τους, Συμμετοχή στην κατάρτιση ενός εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης για τον κάθε ασθενή (εκτίμηση, σχεδιασμός παρέμβασης, υλοποίηση παρέμβασης, αξιολόγηση)

 

4. Ειδικότητα  Λογοθεραπευτή με σύμβαση εργασίας ορισμενου χρονου

Ο Λογοθεραπευτής θα αναφέρεται στον επιστημονικά υπεύθυνο του κέντρου Ψυχίατρο και θα οργανώνει την συνεργασία κέντρου-Οικογένειας, τις επικοινωνιακές  ενέργειες των ατόμων του κέντρου με σκοπό τη βελτίωση τους, Συμμετοχή στην κατάρτιση ενός εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης για τον κάθε ασθενή (εκτίμηση, σχεδιασμός παρέμβασης, υλοποίηση παρέμβασης, αξιολόγηση)

 

5. Ειδικότητα  Παιδαγωγός με σύμβαση εργασίας ορισμενου χρονου  

Ο Παιδαγωγός θα αναφέρεται στον επιστημονικά υπεύθυνο του κέντρου Ψυχίατρο και θα ασχολείται με την εκπαίδευση των ατόμων καθώς και την εκπαίδευσή τους στην ιπποθεραπεία με σκοπό τη βελτίωση τους στη γνώση και στη θεραπευτική  σύνδεση με τα άλογα. Συμμετοχή στην κατάρτιση ενός εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης για τον κάθε ασθενή (εκτίμηση, σχεδιασμός παρέμβασης, υλοποίηση παρέμβασης, αξιολόγηση)

 

6. Ειδικότητα  Γυμναστής με σύμβαση εργασίας ορισμενου χρονου

Ο Γυμναστής θα αναφέρεται στον επιστημονικά υπεύθυνο του κέντρου Ψυχίατρο και θα ασχολείται με τη σωματική εκπαίδευση των ατόμων με σκοπό τη βελτίωση στην κινητικότητά τους. Συμμετοχή στην κατάρτιση ενός εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης για τον κάθε ασθενή (εκτίμηση, σχεδιασμός παρέμβασης, υλοποίηση παρέμβασης, αξιολόγηση)

 

7. Ειδικότητα  Γεωπόνος με 24μηνη σύμβαση εργασίας

Ο Γεωπόνος  θα αναφέρεται στον επιστημονικά υπεύθυνο του κέντρου Ψυχίατρο και θα ασχολείται με την εκπαίδευση των ατόμων με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων τους που σχετίζονται με τη γη. Συμμετοχή στην κατάρτιση ενός εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης για τον κάθε ασθενή (εκτίμηση, σχεδιασμός παρέμβασης, υλοποίηση παρέμβασης, αξιολόγηση)

 

8. Ειδικότητα  Μουσικός με σύμβαση εργασίας ορισμενου χρονου

Ο Μουσικός θα αναφέρεται στον επιστημονικά υπεύθυνο του κέντρου Ψυχίατρο και θα ασχολείται με τη θεραπευτική  εκπαίδευση των ατόμων με τη μουσικοθεραπεία και την ψυχαγωγία τους. Συμμετοχή στην κατάρτιση ενός εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης για τον κάθε ασθενή (εκτίμηση, σχεδιασμός παρέμβασης, υλοποίηση παρέμβασης, αξιολόγηση, εκδηλώσεις ατόμων)

 

9. Ειδικότητα  Φροντιστής - συνοδός με σύμβαση εργασίας ορισμενου χρονου

Ο Φροντιστής θα αναφέρεται στην Διεύθυνση του κέντρου και στον επιστημονικά υπεύθυνο του κέντρου Ψυχίατρο.. Συμμετοχή στην κατάρτιση ενός εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης για τον κάθε ασθενή (εκτίμηση, σχεδιασμός παρέμβασης, υλοποίηση παρέμβασης, αξιολόγηση, συνοδεία κατά τη μεταφορά των ατόμων από και προς το κέντρο)

 

 

10. Ειδικότητα  Νοσηλευτής με σύμβαση εργασίας ορισμενου χρονου

Ο Νοσηλευτής  θα αναφέρεται στον επιστημονικά υπεύθυνο του κέντρου Ψυχίατρο. Παροχή πρώτων βοηθειών και λοιπά που ανήκουν στα καθήκοντα ενός νοσηλευτή

 

 

11. Ειδικότητα  Διοικητικός Γραμματέας με σύμβαση εργασίας ορισμενου χρονου

Ο Γραμματέας θα αναφέρεται στη Διεύθυνση του κέντρου. Θα ασκεί Διοικητική και Οικονομική Παρακολούθηση, καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση εμπειρία σε κοινοτικά προγράμματα.

 

12. Ειδικότητα Οδηγός με 24μηνη σύμβαση εργασίας

Ο Οδηγός  θα αναφέρεται στη Διεύθυνση του κέντρου. Βοηθητικό προσωπικό.

 

13. Ειδικότητα  Γενικών καθηκόντων με 24μηνη σύμβαση εργασία

Θα αναφέρεται στη Διεύθυνση του κέντρου. Θα ασχολείται με εξωτερικές εργασίες καθήκοντα κλητήρα και εργασίες παρέμβασης του κέντρου. Βοηθητικό προσωπικό.

 

14. Ειδικότητα  Καθαρίστρια με 24μηνη σύμβαση εργασίας

Θα αναφέρεται στη Διεύθυνση του κέντρου. Βοηθητικό προσωπικό

 

Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ( και για τις θέσεις)

  1. Αίτηση υποψηφιότητας( Αναρτητέα στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας www.autism-evros.gr
  1. Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο, μεταπτυχιακά)
  1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  1. Βιογραφικό σημείωμα
  1. Τριετης προϋπηρεσία σε προγράμματα κοινωνικής φροντίδας(γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις εθελοντικής εργασίας μη αμειβόμενης).
  1. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, γνώση κοινοτικών προγραμμάτων για τη θέση γραμματέα, γνώση χειρισμού των προγραμμάτων γραφείου στον Η/Υ και καλή γνώση χρήσης διαδικτύου.

Σημείωση: Η καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ και διαδικτύου μπορεί να πιστοποιηθεί και με δικαιολογητικό από επαγγελματική εμπειρία, βεβαιώσεις από εκπαιδευτικούς φορείς. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα υποβολής του υποψηφίου σε δοκιμασία ελέγχου.

 

  

 

 

 

E.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

β. Ειδική εμπειρία στη λειτουργία Κέντρου ημέρας ενηλίκων με διαταραχές αυτιστικού τύπου

30 βαθμούς

Σχετική συστατική επιστολή

Αντίγραφο σύμβασης τυχόν προηγούμενης εργασίας.

Βεβαίωση με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων. Συστάσεις.

Προσμετράται η εμπειρία της τελευταίας 3ετίας είτε αμειβόμενη είτε εθελοντική σε κέντρα αυτισμού.

 

γ. Αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

25 βαθμούς

δ. Συμμετοχή στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Ε

25 βαθμούς

Σχετική βεβαίωση

 

ΣΥΝΟΛΟ

80

 

 

 

 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ -ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΤΗ-ΓΕΩΠΟΝΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ - ΜΟΥΣΙΚΟΥ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΣΥΝΟΔΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ειδικές σπουδές στο αντικείμενο της εργασίας (φροντίδα ατόμων με αυτισμό)

15 βαθμούς

Βεβαίωση σπουδών, βεβαίωση παρακολούθησης Σεμιναρίων μεταπτυχιακών ημερίδων κλπ,

 

Ειδική εμπειρία σε πρόγραμμα κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αυτισμό.

10 βαθμούς

Σχετική συστατική επιστολή

Προσμετρείται η εμπειρία της τελευταίας 3ετίας.

Τεκμηριωμένη εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων και επικοινωνιακών ενεργειών που αφορούν το αντικείμενο της εκάστοτε εργασίας.

10 βαθμούς

Αντίγραφο πρόσκλησης εκδήλωσης ή Δελτίο Τύπου (αν υπάρχει)

Προσμετράται η εμπειρία της τελευταίας 3ετίας.

Καλή γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος της δομής και συμμετοχή(έστω και εθελοντική )σε δράσεις της περιοχής.

15 βαθμούς

Πιστοποιητικό κατοικίας & εντοπιότητας(εκδίδεται από τον Δήμο)

 

ΣΥΝΟΛΟ

50 βαθμούς

 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΟΔΗΓΟΥ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ειδικές σπουδές στο αντικείμενο της εργασίας (φροντίδα ατόμων με αυτισμό)αντίστοιχη των ειδικοτήτων.

10 βαθμούς

Βεβαίωση παρακολούθησης Σεμιναρίων μεταπτυχιακών ημερίδων κλπ,

 

Ειδική εμπειρία σε πρόγραμμα κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αυτισμό.

10 βαθμούς

Σχετική συστατική επιστολή

Προσμετρείται η εμπειρία εθελοντική η αμειβόμενη της τελευταίας 3ετίας.

Εντοπιότητα.

20 βαθμούς

Πιστοποιητικό κατοικίας & εντοπιότητας(εκδίδεται από τον Δήμο)

 

Καλή γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος της δομής και συμμετοχή(έστω και εθελοντική )σε δράσεις της περιοχής.

10 βαθμούς

Βεβαιώσεις από αντίστοιχους φορείς

Προσμετρείται η εμπειρία εθελοντική η αμειβόμενη της τελευταίας 3ετίας.αυτισμού.

ΣΥΝΟΛΟ

50 βαθμούς

 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ΓΥΜΝΑΣΤΗ-ΓΕΩΠΟΝΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ - ΜΟΥΣΙΚΟΥ - ΟΔΗΓΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

Ειδική εμπειρία με εθελοντικη εργασία στο σύλλογο μας η σε αλλο συλλογο η δομη αυτισμου.

25 βαθμούς

Σχετική συστατική επιστολή

Προσμετρείται η εμπειρία εθελοντικη η αμποβομενη της τελευταίας 3ετίας.

 

 

 

 

 Εντοπιότητα

25 βαθμούς

Πιστοποιητικό κατοικίας δωρικού & εντοπιότητας(εκδίδεται από τον Δήμο)

 

ΣΥΝΟΛΟ

50 βαθμούς

 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ειδικές σπουδές στο αντικείμενο της εργασίας.

10

Βεβαίωση παρακολούθησης Σεμιναρίων μεταπτυχιακών ημερίδων κλπ,

 

Γραμματειακές ικανότητες και εμπειρία σε κοινοτικά προγράμματα

20 βαθμούς

Βεβαίωση εμπειρίας σε κοινοτικά προγράμματα, Σχετική συστατική επιστολή

Προσμετρείται η εμπειρία της τελευταίας 3ετίας.

Τεκμηριωμένη εμπειρία στην οργάνωση γραφείου επικοινωνιακών ενεργειών που αφορούν

το αντικείμενο της εκάστοτε εργασίας.

10 βαθμούς

Σχετική συστατική επιστολή

Προσμετράται η εμπειρία της τελευταίας 3ετίας.

Καλή γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος της δομής και συμμετοχή(έστω και εθελοντική )σε δράσεις της περιοχής.

10 βαθμούς

Πιστοποιητικό κατοικίας & εντοπιότητας(εκδίδεται από τον Δήμο)

 

ΣΥΝΟΛΟ

50 βαθμούς

 

 

 

Στο εξάμηνο θα αξιολογείται η επίτευξη των στόχων που τεκμηριώνονται από τα κριτήρια επιλογής .

Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης θα γίνεται μονομερής καταγγελία σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο σύλλογο γονέων - φίλων αυτιστικών ατόμων Ν. Έβρου ο Αγιος Βασίλειος στην Ταχ. Θυρίδα 146, Αλεξ/πολη 68100   τηλ.  6933 297860, φαξ.25510 25757 , email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από 31/07/2012 έως 12/08/2012

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 

 

Με την συμβολή της Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

www.ygeia-pronoia.gr

www.epanad.gov.gr

www.espa.gr

 

 

Χορηγοί - Συνεργάτες

Γουμενίδης Παναγιώτης

Λογιστικό Γραφείο

Επικοινωνία

Μπορείτε να μας βρείτε καθημερινά 8:00 - 16:00 
Τηλ. 6933297860 
Τηλ. 2551080474
Φαξ: 2551080474 και 2551025757
Ρήγα Φεραίου 3 στην Αλεξανδρούπολη

karakousisdimos

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2012 All Rights Reserved

new logo